CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

ErvenPlus

In 2016 is een Brabant breed project gestart, genaamd ErvenPlus. Er is begonnen met speciale erfscans, uitgevoerd door veldmedewerkers van het Brabantslandschap. Vervolgens werd er een ervenplus – plan opgesteld om de bevordering van de biodiversiteit op de Brabantse erven te verbeteren en te behouden. Samen met Boeren, inwoners van het landelijk gebied en Gemeenten maken ze Brabantse erven geschikt voor erf bewonende diersoorten. Afhankelijk van de erfscan wordt een persoonlijk erfplan opgesteld waarin beplanting en speciale voorzieningen, denk daarbij aan nestkasten, modderplaatsen, zwaluwpalen etc., op de kaart gezet. In dit eerste project zijn 650 Brabantse erven voorzien van een impuls om de biodiversiteit te vergroten en of te waarborgen. 

In 2019 is een start gemaakt met ervenplus 2.0, met de ambitie om nog eens ruim 500 landschappelijke erven te creëren met de steenuil, boerenzwaluw en de mus als iconen voor een hoge biodiversiteit, de doelstelling van dit project. 

Afgelopen week zijn we als CDA Bergeijk gaan kijken naar één van de ongeveer 30 ervenplus projecten in onze gemeente, namelijk bij Klaas en Jacqueline in Riethoven. 

Terug naar de veelheid aan insecten, vlinders en vogels van weleer. Toen er nog veel houtwallen en kleinschalige agrarische percelen waren met een grote verscheidenheid aan struiken en planten. 

Die laatsten komen niet terug, maar wel is het mogelijk om op erven van enige omvang een tiental verschillende soorten inlandse struiken te planten. Inlandse omdat onze insecten en vlinders daarop zijn afgestemd. Uit de exoten van het tuincentrum kunnen ze geen nectar halen. 

Dit streven sprak ons aan omdat Jacqueline en ik al jarenlang op een deel van ons erf de natuur de ruimte hebben gegeven om zich zo te ontwikkelen. Niet alleen de mol maar ook de egel en diverse zangvogels kwamen hierop af. Door deel te nemen aan het Erven Plus project kregen we van het Brabants Landschap een pakket van 64 struiken en diverse vogel- en vleermuiskastjes geleverd. Wel was van tevoren ons erf op zijn geschiktheid onderzocht. Provincie en gemeente betaalden de kosten en wij hoefden ze alleen maar te planten. Omdat in het pakket de sleedoorn ontbrak hebben we die zelf maar bijgekocht evenals zaad van weidebloemen. De struiken zijn in januari gepland en gaan over enkele jaren een aaneengesloten struweel vormen. 

Helaas kunnen nieuwe erfeigenaren zich niet meer aanmelden, er worden momenteel wel voorbereidingen getroffen voor ErvenPlus 3.0. Hierover verwachten we in oktober meer te kunnen melden. 

Het Erven Plus project sluit goed aan bij de idee van rentmeesterschap van het CDA. Voor ons betekent dit niet alleen dat wij de wereld te leen hebben en doorgeven aan ons nageslacht, maar ook dat plant en dier net als de mens recht hebben op een plekje onder de zon. 

CDA Bergeijk, 

Elly van Montfort en Klaas Bottema. 

Scroll naar boven