CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

De kandidaten van CDA Bergeijk voor de gemeenteraadsverkiezingen

𝘉𝘦𝘳𝘨𝘦𝘪𝘫𝘬, 11 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2021 – Gisterenavond werd de kieslijst van CDA Bergeijk tijdens de ALV vastgesteld. De kandidaten vormen een sterke mix van mannen en vrouwen uit de kernen van onze gemeente. Sommigen beschikken over een schat aan ervaring, anderen brengen juist vernieuwing. Ieder van hen is nauw betrokken bij de Bergeijkse samenleving en heeft

Lees verder »

Stef Luijten Lijsttrekker CDA Bergeijk

𝘉𝘦𝘳𝘨𝘦𝘪𝘫𝘬, 11 𝘰𝘬𝘵𝘰𝘣𝘦𝘳 2021 – Stef Luijten is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 worden gehouden, opnieuw lijsttrekker voor CDA Bergeijk. De keuze van het CDA-bestuur voor Luijten was unaniem.

Lees verder »

Coronacompensatie en ledverlichting

Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat we goede en vitale sportverenigingen hebben. Dat komt omdat de samenleving centraal staat in ons gedachtegoed. De vele verenigingen in ons dorp illustreert dit goed, de leden van deze verenigingen beoefenen met elkaar een sport of delen een passie. Op deze verenigingen ontstaan vriendschappen, leren kinderen samenwerken,

Lees verder »

Het eerste asfalt voor fietspad Broekhoven is aangelegd!

Zoals u allen niet is ontgaan heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk ingestemd met de aanleg van het vrij liggende fietspad naast de Broekhovenseweg. Aangezien we, zoals afgelopen zaterdag 2 oktober mogelijk was gemaakt, de N69 niet als fietspad kunnen gaan gebruiken in de toekomst, moest er naar een andere oplossing gezocht worden om

Lees verder »

Inburgeren in Bergeijk is meedoen in Bergeijk!

Het inburgeringsbeleid van de afgelopen jaren draagt onvoldoende bij aan een goede integratie van nieuwkomers. Zelfredzaamheid en meedoen in een land waar je de taal nog niet spreekt en de cultuur onvoldoende kent is voor veel mensen lastig. Gelukkig is er verandering op komst. Vanaf januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van start en ligt de

Lees verder »

Dag van de dorpsondersteuner

Op vrijdag 1 oktober is het de dag van de dorpsondersteuner. In al onze kernen zetten dorpsondersteuners en vrijwilligers zich in om het welzijn en de leefomgeving in de eigen kern op peil te houden en te verbeteren. Onze dorpsondersteuners zetten zich volop in om de leefbaarheid te optimaliseren. De dorpsondersteuners zijn geselecteerd op hun

Lees verder »

Droogte… Hitte… Wateroverlast…

Zoals we weten is het klimaat aan het veranderen. We hebben te maken met wateroverlast doordat er meer neerslag valt en deze buien veel heviger zijn. In juni zorgde flinke buien bijvoorbeeld voor overlast op ’t Hof. Ook hebben te maken met hitte door hoge temperaturen en langere en intense hittegolven en droogte door die

Lees verder »

Huisvesting Vestia en duurzame sociale woningbouw

Bergeijk moet voor iedereen een mooie gemeente zijn om te wonen. Om dit te borgen hebben we vorige maand een nieuw huisvestingsprogramma vastgesteld. Daarmee zijn helaas nog niet alle actuele zorgen rondom de sociale huurwoningen in Bergeijk weggenomen.  In onze gemeente zijn bijna 450 sociale huurwoningen eigendom van woningcorporatie Vestia. Helaas hebben wij moeten constateren dat de laatste jaren de zorg voor deze woningen te wensen overliet terwijl de huren bleven stijgen. Dit resulteerde inmiddels in uiteenlopende problemen bij

Lees verder »

ErvenPlus

In 2016 is een Brabant breed project gestart, genaamd ErvenPlus. Er is begonnen met speciale erfscans, uitgevoerd door veldmedewerkers van het Brabantslandschap. Vervolgens werd er een ervenplus – plan opgesteld om de bevordering van de biodiversiteit op de Brabantse erven te verbeteren en te behouden. Samen met Boeren, inwoners van het landelijk gebied en Gemeenten maken ze Brabantse erven geschikt voor erf bewonende diersoorten. Afhankelijk

Lees verder »

Pilot Bergeijkse Belevingsboulevard

Halverwege vorig jaar hebben wij als Raad het college opdracht gegeven de mogelijkheden te bekijken om de de beleving op het Plein ‘t Hof, naast de kerk, te vergroten. Hoe mooi zou het zijn dat er mensen uit de gehele Kempen naar Bergeijk komen vanwege de gezellig terrassen? Dorpskern ‘t Hof heeft een prachtig plein waar enkele

Lees verder »

Wonen en bouwen in Bergeijk

Wonen en bouwen in Bergeijk is vaak het onderwerp van gesprek op feestjes bij sportverenigingen en noem maar op, zelfs in de column van de Eyckelbergh was het vorige week een onderwerp. Wij als CDA Bergeijk hebben dit ook als verkiezingsspeerpunt benoemd in 2018. Bouwen en wonen heeft voor ons altijd de aandacht en dan

Lees verder »

Bergeijk een gemeente voor iedereen

Onze gemeente is een mooie speel-, beweeg en ontmoetplek rijker. In het Patersbos (aan het veld bij de Kattendans) heeft de gemeente na een goed idee van de jeugdgemeenteraad voor een inclusieve speeltuin dit gerealiseerd. Een inclusieve speeltuin is een speeltuin waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken

Lees verder »
CDA Bergeijk - Elly van Montfort

Vrijwilligers

Dit weekend organiseert het Oranjefonds NLdoet. “De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.” lezen we op hun website. Ook in Bergeijk kun je op uiteenlopende plekken terecht om een handje te helpen. Als CDA Bergeijk zijn wij trots op de vele vrijwilligers

Lees verder »

WIJ WEsterhoven, Bergeijkenaar van het jaar 2021

Als je Westerhoven vanuit de rotonde bij Riethoven binnenrijdt zie je een groot projectbord waarop aangegeven staat dat hier wordt gewerkt aan een prachtig bouwwerk van de letters van Westerhoven. Te lezen valt dat dit project een voorbeeld is van het samenwerken als gemeenschap. Waar Amsterdam koos voor het individuele “I” als ankerpunt, kiezen WIJ in Westerhoven voor

Lees verder »
CDA Bergeijk - Ben Groenen

Omgevingsvisie

Leven en beleven – Tussen bossen, beken en boerenland, dat is de titel van de huidige structuurvisie van de gemeente Bergeijk. De dorpsrand van Westerhoven laat zien dat deze titel 10 jaar geleden volkomen terecht gekozen is. Het Ommetje Ganzenbroek wandelend, kom je al deze aspecten tegen en meer. Want naast de samenkomst van de Keersop en de Beekloop, bosschages, lanen, weilanden en

Lees verder »

Bouwen in Bergeijk

Als CDA Bergeijk vinden we dat er in alle kernen gebouwd moet worden, vooral voor doelgroepen die moeite hebben met het vinden van een passende eigen woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Door voor ouderen te bouwen ontstaat ook weer doorstroom in de bestaande woningen. Voor starters is het tevens belangrijk dat we ook oog

Lees verder »
Fietspaden Riethoven

Fietspaden Riethoven

Als CDA staat het belang van goede fietsverbindingen tussen alle kernen hoog in het vaandel. Afgelopen week is de fietsbrug over de nieuwe N69 in Riethoven in gebruik genomen, een mooie vrij liggend  fietspad. De oversteek voor het verkeer is hier zo aangelegd dat het landbouwverkeer er prima overheen kan en dat het sluipverkeer ontmoedigd

Lees verder »
CDA Bergeijk - Wij stellen u voor

Wij stellen u voor …

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 maart zijn deze drie kanjers beëdigt als commissielid. Tessie in de commissie maatschappelijke zaken, Mike in de commissie grondgebied zaken en Maud in de commissie algemeen bestuurlijke zaken. Achter de schermen lopen ze al een tijdje met CDA Bergeijk mee, en vanaf nu dus elke maand officieel in de

Lees verder »
CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

De Kattendans, waar iedereen welkom is!

Afgelopen maand hebben we ons verdiept in het ontwerp voor de vernieuwde Kattendans. Als CDA Bergeijk zijn we enthousiast over de plannen. In de raadsvergadering van maart hebben we dat ook uitgesproken. Velen van ons zijn opgegroeid met de Kattendans; je kwam er omdat je lid was van een vereniging of club of aan de

Lees verder »
CDA Bergeijk - Samen spelen en ontmoeten

Samen spelen en ontmoeten, een inclusieve samenleving!

In 2018 zijn we in Bergeijk, naar aanleiding van een voorstel vanuit het CDA, gestart met de jeugdgemeenteraad. Als CDA vervullen wij hier een ondersteunende rol in. De jeugdgemeenteraad bestaat uit twee leerlingen van alle Bergeijkse scholen en één plek wordt ingevuld door een kind uit Bergeijk wat door omstandigheden niet kan deelnemen aan het

Lees verder »
CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

Mooie toekomst voor de Kattendans

Komende maand staat de verbouwing van de Kattendans op de agenda van de raadsvergadering. Tijdens een presentatie zijn de plannen voor deze verbouwing onlangs toegelicht aan de raads- en commissieleden. Als CDA hebben we altijd uitgedragen dat behoud van de Kattendans met gemeenschapshuisfunctie en theater het uitgangspunt moest zijn. Voor CDA Bergeijk zijn voorzieningen zoals

Lees verder »
CDA Bergeijk - WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners die een helpende hand nodig hebben om zelfredzaam te zijn (tot 2015 lag de verantwoordelijkheid hiervoor bij de landelijke overheid). Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of woningaanpassingen. Formeel heet dit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit landelijk onderzoek naar ervaringen

Lees verder »

De kandidaten van CDA Bergeijk voor de gemeenteraadsverkiezingen

𝘉𝘦𝘳𝘨𝘦𝘪𝘫𝘬, 11 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2021 – Gisterenavond werd de kieslijst van CDA Bergeijk tijdens de ALV vastgesteld. De kandidaten vormen een sterke mix van mannen en vrouwen uit de kernen van onze gemeente. Sommigen beschikken over een schat aan ervaring, anderen brengen juist vernieuwing. Ieder van hen is nauw betrokken bij de Bergeijkse samenleving en heeft

Lees verder »

Stef Luijten Lijsttrekker CDA Bergeijk

𝘉𝘦𝘳𝘨𝘦𝘪𝘫𝘬, 11 𝘰𝘬𝘵𝘰𝘣𝘦𝘳 2021 – Stef Luijten is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 worden gehouden, opnieuw lijsttrekker voor CDA Bergeijk. De keuze van het CDA-bestuur voor Luijten was unaniem.

Lees verder »

Coronacompensatie en ledverlichting

Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat we goede en vitale sportverenigingen hebben. Dat komt omdat de samenleving centraal staat in ons gedachtegoed. De vele verenigingen in ons dorp illustreert dit goed, de leden van deze verenigingen beoefenen met elkaar een sport of delen een passie. Op deze verenigingen ontstaan vriendschappen, leren kinderen samenwerken,

Lees verder »

Het eerste asfalt voor fietspad Broekhoven is aangelegd!

Zoals u allen niet is ontgaan heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk ingestemd met de aanleg van het vrij liggende fietspad naast de Broekhovenseweg. Aangezien we, zoals afgelopen zaterdag 2 oktober mogelijk was gemaakt, de N69 niet als fietspad kunnen gaan gebruiken in de toekomst, moest er naar een andere oplossing gezocht worden om

Lees verder »

Inburgeren in Bergeijk is meedoen in Bergeijk!

Het inburgeringsbeleid van de afgelopen jaren draagt onvoldoende bij aan een goede integratie van nieuwkomers. Zelfredzaamheid en meedoen in een land waar je de taal nog niet spreekt en de cultuur onvoldoende kent is voor veel mensen lastig. Gelukkig is er verandering op komst. Vanaf januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van start en ligt de

Lees verder »

Dag van de dorpsondersteuner

Op vrijdag 1 oktober is het de dag van de dorpsondersteuner. In al onze kernen zetten dorpsondersteuners en vrijwilligers zich in om het welzijn en de leefomgeving in de eigen kern op peil te houden en te verbeteren. Onze dorpsondersteuners zetten zich volop in om de leefbaarheid te optimaliseren. De dorpsondersteuners zijn geselecteerd op hun

Lees verder »

Droogte… Hitte… Wateroverlast…

Zoals we weten is het klimaat aan het veranderen. We hebben te maken met wateroverlast doordat er meer neerslag valt en deze buien veel heviger zijn. In juni zorgde flinke buien bijvoorbeeld voor overlast op ’t Hof. Ook hebben te maken met hitte door hoge temperaturen en langere en intense hittegolven en droogte door die

Lees verder »

Huisvesting Vestia en duurzame sociale woningbouw

Bergeijk moet voor iedereen een mooie gemeente zijn om te wonen. Om dit te borgen hebben we vorige maand een nieuw huisvestingsprogramma vastgesteld. Daarmee zijn helaas nog niet alle actuele zorgen rondom de sociale huurwoningen in Bergeijk weggenomen.  In onze gemeente zijn bijna 450 sociale huurwoningen eigendom van woningcorporatie Vestia. Helaas hebben wij moeten constateren dat de laatste jaren de zorg voor deze woningen te wensen overliet terwijl de huren bleven stijgen. Dit resulteerde inmiddels in uiteenlopende problemen bij

Lees verder »

ErvenPlus

In 2016 is een Brabant breed project gestart, genaamd ErvenPlus. Er is begonnen met speciale erfscans, uitgevoerd door veldmedewerkers van het Brabantslandschap. Vervolgens werd er een ervenplus – plan opgesteld om de bevordering van de biodiversiteit op de Brabantse erven te verbeteren en te behouden. Samen met Boeren, inwoners van het landelijk gebied en Gemeenten maken ze Brabantse erven geschikt voor erf bewonende diersoorten. Afhankelijk

Lees verder »

Pilot Bergeijkse Belevingsboulevard

Halverwege vorig jaar hebben wij als Raad het college opdracht gegeven de mogelijkheden te bekijken om de de beleving op het Plein ‘t Hof, naast de kerk, te vergroten. Hoe mooi zou het zijn dat er mensen uit de gehele Kempen naar Bergeijk komen vanwege de gezellig terrassen? Dorpskern ‘t Hof heeft een prachtig plein waar enkele

Lees verder »

Wonen en bouwen in Bergeijk

Wonen en bouwen in Bergeijk is vaak het onderwerp van gesprek op feestjes bij sportverenigingen en noem maar op, zelfs in de column van de Eyckelbergh was het vorige week een onderwerp. Wij als CDA Bergeijk hebben dit ook als verkiezingsspeerpunt benoemd in 2018. Bouwen en wonen heeft voor ons altijd de aandacht en dan

Lees verder »

Bergeijk een gemeente voor iedereen

Onze gemeente is een mooie speel-, beweeg en ontmoetplek rijker. In het Patersbos (aan het veld bij de Kattendans) heeft de gemeente na een goed idee van de jeugdgemeenteraad voor een inclusieve speeltuin dit gerealiseerd. Een inclusieve speeltuin is een speeltuin waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken

Lees verder »
CDA Bergeijk - Elly van Montfort

Vrijwilligers

Dit weekend organiseert het Oranjefonds NLdoet. “De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.” lezen we op hun website. Ook in Bergeijk kun je op uiteenlopende plekken terecht om een handje te helpen. Als CDA Bergeijk zijn wij trots op de vele vrijwilligers

Lees verder »

WIJ WEsterhoven, Bergeijkenaar van het jaar 2021

Als je Westerhoven vanuit de rotonde bij Riethoven binnenrijdt zie je een groot projectbord waarop aangegeven staat dat hier wordt gewerkt aan een prachtig bouwwerk van de letters van Westerhoven. Te lezen valt dat dit project een voorbeeld is van het samenwerken als gemeenschap. Waar Amsterdam koos voor het individuele “I” als ankerpunt, kiezen WIJ in Westerhoven voor

Lees verder »
CDA Bergeijk - Ben Groenen

Omgevingsvisie

Leven en beleven – Tussen bossen, beken en boerenland, dat is de titel van de huidige structuurvisie van de gemeente Bergeijk. De dorpsrand van Westerhoven laat zien dat deze titel 10 jaar geleden volkomen terecht gekozen is. Het Ommetje Ganzenbroek wandelend, kom je al deze aspecten tegen en meer. Want naast de samenkomst van de Keersop en de Beekloop, bosschages, lanen, weilanden en

Lees verder »

Bouwen in Bergeijk

Als CDA Bergeijk vinden we dat er in alle kernen gebouwd moet worden, vooral voor doelgroepen die moeite hebben met het vinden van een passende eigen woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Door voor ouderen te bouwen ontstaat ook weer doorstroom in de bestaande woningen. Voor starters is het tevens belangrijk dat we ook oog

Lees verder »
Fietspaden Riethoven

Fietspaden Riethoven

Als CDA staat het belang van goede fietsverbindingen tussen alle kernen hoog in het vaandel. Afgelopen week is de fietsbrug over de nieuwe N69 in Riethoven in gebruik genomen, een mooie vrij liggend  fietspad. De oversteek voor het verkeer is hier zo aangelegd dat het landbouwverkeer er prima overheen kan en dat het sluipverkeer ontmoedigd

Lees verder »
CDA Bergeijk - Wij stellen u voor

Wij stellen u voor …

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 maart zijn deze drie kanjers beëdigt als commissielid. Tessie in de commissie maatschappelijke zaken, Mike in de commissie grondgebied zaken en Maud in de commissie algemeen bestuurlijke zaken. Achter de schermen lopen ze al een tijdje met CDA Bergeijk mee, en vanaf nu dus elke maand officieel in de

Lees verder »
CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

De Kattendans, waar iedereen welkom is!

Afgelopen maand hebben we ons verdiept in het ontwerp voor de vernieuwde Kattendans. Als CDA Bergeijk zijn we enthousiast over de plannen. In de raadsvergadering van maart hebben we dat ook uitgesproken. Velen van ons zijn opgegroeid met de Kattendans; je kwam er omdat je lid was van een vereniging of club of aan de

Lees verder »
CDA Bergeijk - Samen spelen en ontmoeten

Samen spelen en ontmoeten, een inclusieve samenleving!

In 2018 zijn we in Bergeijk, naar aanleiding van een voorstel vanuit het CDA, gestart met de jeugdgemeenteraad. Als CDA vervullen wij hier een ondersteunende rol in. De jeugdgemeenteraad bestaat uit twee leerlingen van alle Bergeijkse scholen en één plek wordt ingevuld door een kind uit Bergeijk wat door omstandigheden niet kan deelnemen aan het

Lees verder »
CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

Mooie toekomst voor de Kattendans

Komende maand staat de verbouwing van de Kattendans op de agenda van de raadsvergadering. Tijdens een presentatie zijn de plannen voor deze verbouwing onlangs toegelicht aan de raads- en commissieleden. Als CDA hebben we altijd uitgedragen dat behoud van de Kattendans met gemeenschapshuisfunctie en theater het uitgangspunt moest zijn. Voor CDA Bergeijk zijn voorzieningen zoals

Lees verder »
CDA Bergeijk - WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners die een helpende hand nodig hebben om zelfredzaam te zijn (tot 2015 lag de verantwoordelijkheid hiervoor bij de landelijke overheid). Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of woningaanpassingen. Formeel heet dit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit landelijk onderzoek naar ervaringen

Lees verder »
Scroll naar top