CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Energiekosten

 

Afgelopen maanden is het nieuws mede gedomineerd door grote prijsstijgingen op de energiemarkt. Dit zorgt voor velen van ons begrijpelijk voor onzekerheid en kan grote gevolgen hebben. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een reeks maatregelen aangekondigd om stijging van energiekosten voor huishoudens tegen te gaan en maakte de minister bekend ook bezig te zijn met een pakket aan maatregelen als steun voor het mkb.

 

De zorgen over stijgende kosten leven echter logischerwijs ook bij onze verenigingen, gemeenschapshuizen en culturele en maatschappelijke instellingen welke mede zorgen voor de leefbaarheid van onze mooie gemeente. CDA fractievoorzitter Pieter Heerma heeft daarom tijdens het aansluitend debat een motie ingediend om ons kabinet op te roepen ook voor deze organisaties een oplossing te zoeken. Deze motie is met meerderheid aangenomen en wordt het kabinet de opdracht gegeven om te onderzoeken of gemeenten mede zorg kunnen dragen voor oplossing van dit probleem. Het uitwerken van deze kamermotie kost echter enige tijd.

 

Wij als CDA Bergeijk vinden het belangrijk dat onze gemeente pro-actief aan de slag gaat met onderzoeken of en hoe wij onze verenigingen en maatschappelijke instellingen kunnen helpen en indien dit nodig is de gemeenteraad hierover te informeren. Dit doen we bewust om er voor te zorgen dat we geen kostbare tijd verliezen. Immers, graag willen we voorkomen dat bijvoorbeeld sportverenigingen contributies omwille van stijgende energieprijzen op korte termijn moeten verhogen of dat maatschappelijke organisaties door acute financiële problemen minder mensen kunnen helpen. Hiervoor hebben we tijdens de afgelopen raadsvergadering aandacht gevraagd.

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente in hun contact met onze verenigingen, stichtingen etc. samen met hen de mogelijke uitdagingen onderzoekt en oplossingen formuleert. De afgelopen jaren is er een stap gezet in de verduurzaming van diverse accomodaties onder andere met het overstappen op Led verlichting, verdere verduurzaming van accommodaties kan wellicht bijdragen. Zodat we mogelijk naast het op korte termijn helpen ook op langere termijn de voordelen van deze uitdagingen en mogelijke oplossingen zullen ervaren.

 

Onze fractie kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek van de gemeente en wij gaan graag snel het gesprek in de gemeenteraad aan over de mogelijke ondersteuning voor onze enorm waardevolle en mooie verenigingen, gemeenschapshuizen en andere maatschappelijke organisaties.

 

Namens CDA Bergeijk,

Rick Groenen

Scroll naar boven