CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

De kracht van onze verenigingen verbinden!

Als inwoners ervaren we de stijgende energieprijzen, maar dit geldt zeker ook voor onze verenigingen en stichtingen. Om daar aandacht voor te hebben en te kijken wat nodig is om hen te ondersteunen dienden we in September met de gehele raad een motie in. De gemeente is hier actief mee aan de slag gegaan. We hebben immers geen tijd te verliezen om onze verenigingen te helpen.

De gemeente heeft een enquête uitgeschreven om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie en naar aanleiding daarvan kan een plan worden uitgewerkt. De eerste signalen welke we ontvangen laten zien dat sommige verenigingen in Bergeijk reeds zelf voortvarend aan de slag zijn gegaan en plannen hebben uitgewerkt waarmee zij zowel op korte termijn energie besparen als op langere termijn  kunnen verduurzamen. We hebben begrepen dat de eerste van deze plannen zelfs al op ons gemeentehuis liggen waarbij door verenigingen ook serieus wordt nagedacht wat zij zelf kunnen doen en waar zij eventueel ondersteuning van onze gemeente voor nodig hebben.

Wij zijn blij om te zien dat deze kennis binnen sommige verenigingen aanwezig is en dat deze verenigingen zelf een plan van aanpak indienen waarmee zij laten zien zelf mee te denken en te willen investeren in besparing en verduurzaming. Andere verenigingen hebben hiervoor wellicht nog een helpende hand of extra expertise nodig. Want waar moet je beginnen? Wat kun je daarin zelf? Hoe pak je dat aan?

Als CDA Bergeijk zijn wij ervan overtuigd dat de kracht van onze gemeente en verenigingen zit in het samenwerken. Samen kijken hoe anderen iets aanpakken en van elkaar leren. Wij denken we daarom dat het goed zou zijn de kennis welke bij sommige verenigingen aanwezig is breed te delen.

Een – door verenigingen geïnitieerd en ondersteunend – (energie)platform voor verenigingen kan hier in onze ogen wellicht aan bijdragen. Het kan kennis bundelen en delen met alle verenigingen welke onze gemeente rijk is. Immers, waarom zouden al onze verenigingen zelfstandig opnieuw het wiel uit moeten vinden? Natuurlijk is op sommige plekken maatwerk nodig, maar ook hier kan een ondersteunend platform wellicht in helpen en mee denken.

Wij geloven ook dat er binnen het MKB en bij onze andere inwoners wellicht ook expertise is welke verenigingen vooruit kan helpen. Hoe mooi zou het zijn wanneer dit platform al deze kennis zou verbinden?

In de gemeente Bergeijk laten we al jarenlang zien wat we samen kunnen bereiken en ook bij deze uitdagingen kan onze samenwerkingskracht het verschil maken.

Als CDA Bergeijk denken we hierover graag met onze inwoners en verenigingen mee. Heeft u suggesties of denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Laat het ons weten!

 

Rick Groenen

CDA Bergeijk

Scroll naar boven