CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Bouwen in Bergeijk

We horen het overal om ons heen, er zijn te weinig huizen, er moet meer gebouwd worden, de woningen zijn voor starters niet meer te betalen. Die geluiden horen we niet alleen landelijk maar ook binnen Bergeijk. Als gemeente staan we dan ook voor de uitdaging om de komende jaren voldoende woningen te bouwen. Een uitdaging die we graag aangaan.

De afgelopen jaren zijn de gezinssamenstellingen veranderd, er zijn meer alleenstaanden en kleinere gezinnen. Daarnaast worden we steeds ouder en blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het bouwen van betaalbare woningen. Waar voorheen toch vaak veelal de grotere gezinswoningen met een tuin gebouwd werden. Zetten we nu in op het bouwen van kleinere gezinswoningen en woningen voor 1 of 2 personen. Dit zorgt voor doorstroom in de woningen, waardoor meer mensen een passende (bij hun leefstijl en budget) woning kunnen vinden.

Als CDA Bergeijk vinden we dat er in alle kernen gebouwd moet worden. Om tot nieuwe ontwikkelingen te komen moeten diverse stappen doorlopen worden. Niet enkel de gemeente bepaald waar er gebouwd mag worden, ook de provincie speelt daarin een rol, zij wijst gebieden aan waarbinnen in- of uitbreiding mogelijk is. Dus ook al is de eerste schop nog niet in de grond gegaan, er wordt binnen onze gemeente volop ingezet op nieuwbouwprojecten in al onze kernen.

Als CDA zijn we dan ook erg blij te zien dat deze inspanningen steeds meer vorm krijgen in onze kernen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Kappelledries in de Weebosch. Op dit moment wordt het plan Kapelledries 2, waar alle nog te bouwen woningen al verkocht zijn, woonrijp gemaakt en afgelopen week bespraken we in de gemeenteraad een voorstel voor Kapelledries 3 waarbij we inzetten op het bouwen van nog eens 58 woningen. Waarvan 65% van deze woningen gebouwd worden voor de doelgroepen waar we extra op inzetten, Senioren, starters en sociale huurwoningen.

Als CDA vinden we bouwen voor doelgroepen in alle kernen van groot belang om de leefbaarheid in onze kernen voor nu en de toekomst te garanderen. Naast bouwen in de Weebosch zetten we ook volop in op het bouwen van voldoende woningen in al onze kernen. Daarover vertellen we een volgende keer graag meer.

Samen blijven we bouwen aan de leefbaarheid van Bergeijk.

Peter van Hoof

CDA Bergeijk

Scroll naar boven