CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Bergeijk een gemeente voor iedereen

Onze gemeente is een mooie speel-, beweeg en ontmoetplek rijker. In het Patersbos (aan het veld bij de Kattendans) heeft de gemeente na een goed idee van de jeugdgemeenteraad voor een inclusieve speeltuin dit gerealiseerd. Een inclusieve speeltuin is een speeltuin waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat de paden rolstoel toegankelijk zijn maar ook dat er diverse speelelementen en picknickplaatsen zijn waar kinderen met een rolstoel gebruik van kunnen maken. Door de mooie centrale ligging net naast het Hofhuys is het een uitnodigende plek voor iedereen om een lekkere wandeling door het bos te maken.

Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat we een gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en vooral dat iedereen mee kan doen. Want helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, leven in armoede, slecht of niet kunnen zien, lezen, schrijven of spreken, wanneer je eenzaam bent of wanneer je in Bergeijk bent komen wonen omdat je elders moest vluchten dan kan het zijn dat gewoon mee kunnen doen voor jou helemaal niet zo gewoon is.

In Bergeijk proberen we samen met de dorpsondersteuners, de bieb, stichting leergeld, het Aquinohuis, stichting vluchtelingen werk en andere organisaties ervoor te zorgen dat iedereen de hulp en ondersteuning kan krijgen die nodig is om mee te doen. Als CDA hebben we er constant aandacht voor dat we ook in ons beleid hier rekening mee houden en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat het inclusief spelen en ontmoeten ook is opgenomen in het speel en beweegbeleid waardoor bij onderhoud en aanleg van bestaande en nieuwe speelvoorzieningen hier aandacht voor is.

Vanuit de VNG (vereniging van Nederlandse gemeente) is er een manifest “Iedereen doet mee”. Met het ondertekenen van dit Manifest draag je als gemeente uit een inclusieve samenleving te zijn en in je beleid op verschillende domeinen de richtlijnen voor inclusie mee te nemen. Als CDA Bergeijk hebben wij gevraagd dit manifest te ondertekenen. Wij zijn er als CDA trots op dat Bergeijk aan bijna alle vereisten voldoet om dit Manifest te kunnen ondertekenen, dat betekend immers dat we als gemeente goed oog hebben voor iedereen in onze samenleving.  Om het manifest te kunnen ondertekenen is het nodig dat we onze inwoners met een beperking actief betrekken bij de plannen en ontwikkelingen op het gebeid van inclusie in onze gemeente. Als ervaringsdeskundige weten zij immers het beste wat nodig is of beter kan. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om hier voldoende mensen voor te vinden.

Bij deze dan ook een oproep aan al onze inwoners in Bergeijk. Ervaar jij zelf een beperking in het dagelijks leven waardoor het voor jou niet mogelijk is gewoon mee te kunnen doen en denk jij graag mee over toekomstige plannen in onze gemeente of zie jij mogelijkheden voor verbetering? Laat het dan weten. Het zou toch mooi zijn als we naast het realiseren van deze inclusieve speel en ontmoetplek ook de inspraak van alle inwoners goed vorm weten te geven!

Samen bouwen we verder aan een inclusief Bergeijk, een gemeente voor iedereen!

Lindy Wijnen

 

Scroll naar boven