CDA Bergeijk - Onze mensen

Elly van Montfort – van Ekert

CDA Bergeijk - Elly van Montfort

“Onze verenigingen moeten we koesteren”

Elly van Montfort woont op ‘t Hof. Samen met Peter heeft ze twee studerende dochters én een agrarische onderneming. Elly houdt van lezen en koken en staat graag langs de lijn als haar dochters moeten voetballen. Ze is bestuurslid van VV Terlo en van de jeugdcommissie van VV Terlo. Sinds 2014 maakt ze deel uit van CDA Bergeijk. Elly maakt zich onder andere hard voor alle verenigingen die onze gemeente rijk is.

Goede accommodaties vormen de basis
“Verenigingen vormen de spil van onze samenleving, vinden we als CDA Bergeijk. Daarom geven we ze veel aandacht. Zo hebben we er onder andere voor gezorgd dat er in de laatste jaren verschillende accommodaties zijn opgeknapt zodat ze er weer jaren tegen kunnen. Zonder de financiële steun van de gemeente en de inzet van heel veel vrijwilligers was dit niet gelukt. Ook de komende jaren willen we graag op deze manier werken aan het behoud van de verenigingen in onze gemeente. We zorgen er daarnaast voor dat de accommodaties duurzamer worden, door LED-verlichting aan te brengen bijvoorbeeld. Op deze manier genieten de verenigingen van meer comfort, kunnen ze besparen op onderhoud en energie, én werken ze mee aan een beter klimaat.”

Vrijwilligers verdienen ondersteuning
“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor iedere vereniging. Ze vervullen een belangrijke rol, vaak naast een drukke baan en een gezinsleven. Dat is niet niks. We willen deze vrijwilligers dan ook zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Het aanstellen van sportcoaches is hiervan een voorbeeld. Zij kunnen met een professionele blik naar het beleid van verenigingen kijken, actief meedenken over verbeteringen en nieuwe ideeën, en vrijwilligers zo ontlasten.”

Iederéén moet mee kunnen doen
“CDA Bergeijk vindt dat iedereen  ̶  en vooral ieder kind  ̶  het recht heeft om te kunnen sporten. Zo kunnen kinderen verkennen waar hun talenten liggen, worden ze betrokken bij de samenleving en krijgen ze de kans om nieuwe vrienden te maken. Bovendien is het goed voor hun gezondheid. We blijven daarom investeren in BErgeijk ACTIVE en ook Stichting Leergeld dragen we een warm hart toe. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met minder financiën gewoon kunnen sporten of in contact komen met muziek en cultuur.”

Scroll naar top