CDA Bergeijk - Onze mensen

Bjorn Aarts

CDA Bergeijk - Bjorn Aarts

“Muziek en cultuur laten onze gemeente bruisen”

Bjorn Aarts uit Westerhoven de jongste kandidaat op de kieslijst van CDA Bergeijk. Het is dus niet verwonderlijk dat juist hij zich sterk maakt voor de jeugd in onze gemeente.
Bjorn studeert bestuurskunde & overheidsmanagement op de hogeschool en steekt zijn vrije tijd graag in het maken van muziek. Elke dinsdag bij de fanfare van Westerhoven, elke maandag en woensdag in De Kattendans bij de harmonie en slagwerkgroep.

 

Jongeren hebben een stem
“CDA Bergeijk heeft veel oog voor jongeren. Het is de reden dat we graag nóg meer jonge mensen in de raad willen, want zij brengen nieuwe ideeën en weten precies wat er moet gebeuren om onze gemeente aantrekkelijker te maken. Niet alleen op ’t Hof, maar in álle kernen. Daarom werken we momenteel aan de introductie van de jeugdgemeenteraad. Via die raad kunnen we de wensen en suggesties van de Bergeijkse jeugd in kaart brengen. Een van de ambities die al vast staat, is het borgen van een snelle OV-verbinding naar Eindhoven.”


We blijven investeren in cultuur
“We hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in muziekonderwijs op de basisscholen en dat blijven we doen. Het is goed voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Ook in De Kattendans willen we investeren. Dit cultureel centrum/theater vervult een belangrijke rol binnen gemeente Bergeijk en biedt heel veel mensen – van jong tot oud – plezier. Het zorgt voor een levendig Bergeijk, net als alle evenementen binnen onze gemeente. Daarom kunnen ook die rekenen op steun van het CDA.”


Gemeenschapshuizen als ontmoetingsplek
“De gemeenschapshuizen zijn onmisbaar. Ook zelf ervaar ik dat wekelijks. Er wordt gedanst en muziek gemaakt en ouderen – een doelgroep die groeit – kunnen elkaar er op een laagdrempelige manier ontmoeten. De inloopinitiatieven zijn hiervan een goed voorbeeld. CDA Bergeijk blijft daarom investeren in de gemeenschapshuizen zodat ze optimaal gebruikt kunnen worden.”

Scroll naar top