CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

CDA Bergeijk - WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

WMO zorg Bergeijk scoort landelijk als beste!!

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun inwoners die een helpende hand nodig hebben om zelfredzaam te zijn (tot 2015 lag de verantwoordelijkheid hiervoor bij de landelijke overheid). Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of woningaanpassingen. Formeel heet dit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit landelijk onderzoek naar ervaringen onder volwassen inwoners die gebruik maken van deze WMO zorg blijkt dat Bergeijk het best scoort!

De afgelopen jaren hebben we in Bergeijk geïnvesteerd in goede zorg. Zorg dichtbij, met korte lijntjes tussen dorpsondersteuners, WMO loket, huisartsen, lokale initiatieven en vrijwilligers is daarvoor essentieel. Met name de bekendheid van de mogelijkheid om cliëntondersteuning in te zetten bij de zorgvraag aan de gemeente en het effect van de geboden hulp waarderen onze inwoners hoog. Een mooier compliment voor alle betrokken hulpverleners, professionals en vrijwilligers is dan ook niet denkbaar. Namens CDA Bergeijk willen wij hen langs deze weg dan ook feliciteren met deze waardering en dit compliment van de gebruikers.

Voor ons als CDA betekent dit dat we de afgelopen jaren de goede weg zijn ingeslagen met het organiseren van deze hulp en ondersteuning in Bergeijk. Door te blijven investeren in dorpsondersteuners in iedere kern, in lokale initiatieven om zorg dichtbij huis in een vertrouwde omgeving mogelijk te maken en door betere afstemming binnen de Kempen, hebben we de lijntjes in onze gemeente kort weten te houden.

Wat CDA Bergeijk betreft blijven we ook de komende jaren investeren in de zorg en ondersteuning dichtbij. De mensen in de praktijk zoals de dorpsondersteuners, lokale initiatieven en de vele vrijwilligers staan centraal en kunnen op ons rekenen. We zijn daarbij alert op de toegankelijkheid van deze zorg en de leefbaarheid in onze kernen. Zodat we samen met elkaar kunnen blijven zorgen voor onze inwoners die dat nodig hebben. Samen zorgen we voor elkaar, samen maken we het verschil.

Namens CDA Bergeijk

Lindy Wijnen

Scroll naar boven