CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Stikstofplannen

Wij zijn enorm geschrokken van de rigoureuze stikstofplannen die afgelopen week gepresenteerd zijn. Dit heeft heel veel impact op grote delen van onze gemeente. De alom bekende kleurenkaart zorgt ervoor dat het merendeel van onze boeren met enkele pennenstreken uit ons buitengebied wordt weggegumd. De kaarten kleuren voor grote delen van ons buitengebied immers groen, wat gelijk staat aan reductiedoelen van 70 tot 95%. Wij zijn juist van mening dat boeren een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbaar platteland en aantrekkelijke buitengebieden en daarvoor onmisbaar zijn. De gevolgen van dit beleid gaan dus veel verder dan alleen de primaire landbouw en hun rol als voedselproducent.

Hoewel de uitwerking van de plannen nog moet plaats vinden, en daarmee alleen maar meer onduidelijkheid en ongerustheid is gecreëerd bij heel veel boerengezinnen, is duidelijk dat dit voor vele van hen verstrekkende gevolgen heeft. Dit papieren model kijkt niet integraal naar het buitengebied, maar vanuit één aspect, stikstof, zonder gevoel voor de lokale situatie en wat lokaal leeft. Rond de Natura 2000 beekdalen van De Run en De Keersop zijn bijvoorbeeld grote zones ingetekend. Dit heeft grote gevolgen voor de boeren in de beekdalen, terwijl melkveehouders juist een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstbestendige beekdalen, waarin weilanden zeer gewenst zijn.

Deze aanpak brengt partijen niet samen, maar leidt tot meer weerstand. Dit resulteert niet in winst voor de natuur of een goed verdienmodel voor de boeren, maar tot meer hakken in het zand. Wij kunnen deze plannen als uitgangspunt voor het gesprek dan ook niet accepteren.

Dat gesprek moet gevoerd worden, als CDA lopen wij niet weg voor onze verantwoordelijkheid die we samen moeten nemen voor een schone en duurzame toekomst. Wij kunnen echter niet instemmen met een aanpak waarbij de agrarische sector onevenredig hard wordt getroffen en andere sectoren buiten schot blijven. Een aanpak die geen visie bevat voor de ontwikkeling van een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector. Een aanpak die geen toekomstperspectief biedt aan onze agrarische ondernemers.

Voorgaande hebben wij als CDA Bergeijk samen met acht andere CDA-afdelingen in de regio uitgesproken. Hoe nu verder, tijdens onze fractievergadering aanstaande dinsdag 28 juni om 20.00 in De Buitengaander gaan we erover in gesprek. U bent van harte welkom om mee te praten.

 

Fractie CDA Bergeijk

Ben Groenen

Scroll naar boven