CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

CDA Bergeijk - Samen spelen en ontmoeten

Samen spelen en ontmoeten, een inclusieve samenleving!

In 2018 zijn we in Bergeijk, naar aanleiding van een voorstel vanuit het CDA, gestart met de jeugdgemeenteraad. Als CDA vervullen wij hier een ondersteunende rol in. De jeugdgemeenteraad bestaat uit twee leerlingen van alle Bergeijkse scholen en één plek wordt ingevuld door een kind uit Bergeijk wat door omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs in Bergeijk. In het schooljaar 2018/2019 was deze leerling Milou. Deze dappere meid kwam met een verrassend nieuw en vooruitstrevend idee, namelijk een Samenspeeltuin. Een plek waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen.

Spelen is niet alleen erg leuk, samen (buiten) spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In de speeltuin ga je fysieke uitdagingen aan, heb je contact met leeftijdgenoten, sluit je vriendschappen en leer je voor jezelf op te komen. De speeltuin in de buurt of wijk is dan ook een belangrijke plek, een mini- samenleving. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat kinderen met een beperking in hun dorp lekker kunnen buitenspelen. Speelplekken zijn vaak niet toegankelijk voor kinderen met een beperking door lastige drempels, slecht begaanbare terreinen en niet bespeelbare speeltoestellen. Daarom staan kinderen met een beperking vaak aan de zijlijn, terwijl samen kunnen spelen juist voor deze kinderen zo waardevol is.

Het idee van de Samenspeeltuin werd met veel enthousiasme opgepakt door de jeugdgemeenteraad en door hen samen verder uitgewerkt. Voor de jeugdgemeenteraad zijn de kosten van zo’n samenspeeltuin echter te hoog. Daarom hebben wij als CDA tijdens de begrotingsvergadering 2020 het voorstel voor een speelnatuur en ontmoetplek gedaan, zodat er geld beschikbaar is gekomen om deze samenspeeltuin vorm te geven. Een samenspeelplek met een natuurlijk en bosrijk karakter welke toegankelijk is voor al onze inwoners, met of zonder beperking. Een plek waar iedereen kan spelen, ontmoeten, ontdekken en recreëren in een bosrijke omgeving.

Afgelopen maand is een start gemaakt met de aanleg van de speelnatuur en ontmoetplek in het Patersbos en op het grasveld bij de Kattendans. Hier, op deze prachtige centrale plek in onze gemeente, krijgt dit mooie idee vorm. Voor wie nieuwsgierig is, hierboven een foto om een idee te krijgen van wat er komt of ga gerust eens zelf een kijkje nemen.

Als CDA zijn wij groot voorstander van een inclusieve samenleving, een samenleving waar plek is voor iedereen en iedereen mee kan doen ongeacht leeftijd, geloof, geaardheid en beperking. En dat begint voor ons al bij de basis, ieder kind hoort erbij en ieder kind moet mee kunnen doen.

Een speeltuin is toch eigenlijk voor alle kinderen bedoeld, buitenspelen voor elk kind, elke dag!

Scroll naar boven