CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Samen bouwen we verder

Samen bouwen we verder, dat was de titel van ons verkiezingsprogramma een jaar geleden. Daarmee gaven we aan op allerlei vlakken te willen blijven bouwen aan onze mooie gemeente. Maar zeker ook fysiek woningen te willen blijven bouwen in alle kernen. De vraag naar woningen is groot, onder andere voor jongeren die een eigen stekkie zoeken en nieuwe inwoners die zich in onze regio vestigen. Met het plan Hooge Berkt II zetten we een heel mooie stap om aan deze vraag op ’t Hof tegemoet te komen. 

 

Het bestemmingsplan voor Hooge Berkt II bespreken we deze maand in de gemeenteraad. Dit plan biedt ruimte voor de bouw van ruim 200 woningen. Daarbij is vastgelegd dat gebouwd wordt voor de doelgroepen sociale huur, starters en senioren conform de afspraken die we hierover de laatste jaren hebben gemaakt. Daarbij is er met name aandacht voor de bouw van kleinere woningen voor 1-2 persoonshuishoudens. Dat past wat CDA Bergeijk betreft goed aan de rand van de kern waarbij de wijk mooi aan sluit op eerdere nieuwbouw. Bovendien biedt de wijk op deze locatie fraaie uitloopmogelijkheden in de omliggende bosgebieden.

 

Het bouwen van voldoende sociale huurwoningen is één van de prioriteiten. Doordat Vestia afgelopen jaren huurwoningen heeft verkocht, is dit aantal in onze gemeente verder afgenomen. Het bouwen van deze ruim 200 woningen aan de rand van de kern ’t Hof is mede mogelijk omdat in het plan 30% sociale huur is opgenomen. We zijn blij dat hierover goede afspraken zijn gemaakt tussen de woningbouwcorporatie en de bouwers.

 

Daarnaast zijn starters een belangrijke doelgroep, waar in dit plan 20% van de (koop)woningen specifiek op gericht is. Dit biedt wat ons betreft een mooie mogelijkheid om onze Bergeijkse jongeren vroegtijdig te betrekken. Door woningen voor 1-2 persoonshuishoudens te bouwen stimuleren we op termijn ook weer doorstroming, zodat voor deze doelgroep woningen beschikbaar blijven.

 

Ook in andere kernen zijn bestemmingsplannen vastgesteld of in voorbereiding. Komende jaren bouwen we hier samen verder, zodat fijne buurten ontstaan waar iedereen die dat wil in Bergeijk zijn eigen stekkie kan vinden.

 

CDA Bergeijk

Scroll naar boven