CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Samen bouwen, ga stemmen!

Morgen woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het is belangrijk dat jullie gaan stemmen want jullie stem doet er toe. Weet je eigenlijk waarom? Ik geef enkele voorbeelden:

  • De provincie bepaalt hoeveel huizen we komende jaren mogen bouwen, en waar we die mogen bouwen. Dit is voor Gemeente Bergeijk van enorm belang om zo meer betaalbare woningen te mogen en kunnen bouwen voor onze inwoners.
  • De provincie investeert in provinciale wegen en maatregelen daaromheen (vb. fietspaden, Diepveldenweg en de N69). Voor ons als gemeente Bergeijk van groot belang om ons veilig, fijn, snel en duurzaam te kunnen verplaatsen naar onze school of werk.
  • De provincie bepaalt mede hoe ons buitengebied er in de toekomst uit ziet, en vooral in welk tempo ze dat willen vormgeven. Iedereen wil meewerken aan behoud van ons buitengebied met onze prachtige landschappen en natuur. Maar dat kan alleen als het tempo ook behapbaar is voor diegenen die eraan meewerken. Zo moeten onze agrarische ondernemers eerlijke haalbare kansen krijgen en perspectief hebben om samen te bouwen aan ons prachtige en waardevolle buitengebied!

Waarom is Stef verkiesbaar?

Graag ben ik verkiesbaar omdat het CDA in het provinciebestuur er toe doet en ik mijn relaties met de provinciale bestuurders wil kunnen blijven inzetten om onze Bergeijkse doelen waar te kunnen maken. Regelmatig heb ik contact met gedeputeerden over het aantal woningen wat we mogen bouwen, de energietransitie (het zorgen dat onze inwoners en ondernemers komende jaren voldoende elektriciteit krijgen), potentiële nieuwe bedrijventerreinen, de ontwikkelingen in ons buitengebied, etc. CDA Brabant zit nu in het bestuur van de provincie en dat moet in mijn ogen zo blijven.

Waarom CDA?

CDA is dé verbindende partij tussen uitersten! Juist in deze tijd is dat belangrijk voor de samenleving waarin steeds meer polarisering plaatsvindt. We hebben elkaar nodig, we moeten het met elkaar doen en zo samen alle uitdagingen overwinnen. Daar ga ik al jaren voor en dat blijf ik doen door te luisteren en te verbinden, maar zeker ook de uitdagingen niet uit de weg gaan. Ben jij ook overtuigd dat het belangrijk is om in deze roerige tijden een partij die verbindt en die er is voor iedereen in de samenleving mee aan het roer te hebben? Stem dan morgen CDA. 

Ik blijf me inzetten voor onze prachtige gemeente Bergeijk!

Stef Luijten

CDA Bergeijk

Scroll naar boven