CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Provincie en waterschap?!

Verkiezingen voor de provincie en het waterschap op 15 maart. De grote verkiezingsborden staan er weer, maar verder heeft u er waarschijnlijk nog weinig van gehoord. Beide gaan over thema’s die ons allemaal raken. Graag lichten wij daarom toe waarom het belangrijk is uw stem niet verloren te laten gaan.

Zowel de Provincie Noord-Brabant als waterschap De Dommel zijn op vele vlakken medebepalend voor uw woon- en leefomgeving. De provincie bepaalt bijvoorbeeld het aantal woningen dat we in Bergeijk mogen bouwen. Tevens is mobiliteit een belangrijk thema, bijvoorbeeld de aanleg van de N69 en financiële steun bij de aanleg van de Diepveldenweg en diverse fietspaden. Ook het OV-streekvervoer is een provinciale aangelegenheid, waarbij wij goede verbindingen voor onze dorpen belangrijk vinden. En wat afgelopen jaren ook niet onopgemerkt is gebleven, de regelgeving betreffende stikstof voor boeren en industrie.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het bergen en afvoeren van water via Run, Keersop en Beekloop in natte periodes. Maar ook om water vast te houden voor de droge periodes die we afgelopen jaren meermaals gekend hebben. Daarnaast zuivert het waterschap het afvalwater dat we alle door de wc en gootsteen spoelen. Kerntaak van het waterschap zijn dan ook zorgen voor voldoende, veilig en schoon water. En dat met oog voor de kosten voor inwoners en overheid.

Komende weken informeren wij u via de Eykelberg en onze social media over onze standpunten op diverse van bovenstaande thema’s. Op 10 maart gaan we tijdens een politiek café graag met u in gesprek over ons Bergeijkse buitengebied. Zowel de provincie als het waterschap geven mede richting aan de ontwikkelingen in het buitengebied. We gaan dan in op thema’s als waterberging, sluipverkeer, pacht, recreatie en de toekomst van de landbouw. Kom en praat mee vanaf 20.00 uur meld je aan via info@cdabergeijk.nl.

Scroll naar boven