CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Wonen en bouwen in Bergeijk

Wonen en bouwen in Bergeijk is vaak het onderwerp van gesprek op feestjes bij sportverenigingen en noem maar op, zelfs in de column van de Eyckelbergh was het vorige week een onderwerp. Wij als CDA Bergeijk hebben dit ook als verkiezingsspeerpunt benoemd in 2018. Bouwen en wonen heeft voor ons altijd de aandacht en dan zeker het bouwen voor alle doelgroepen. Als ik dan kijk wat er de afgelopen tien jaar gebouwd is dan stemt me dit tevreden, het aantal woningen dat we proberen te bouwen is op basis van de provinciale prognose. Dat aantal hebben we gehaald.

Ook als ik kijk naar de toekomst en aan wat er nog op de rol staat aan bouwplannen zien wij het positief in. Maar het kan altijd beter en dat is ook het streven dat wij als CDA hebben. Op dit moment staat ons dorp redelijk in de steigers wat bouwen betreft. Denk hierbij aan de Bloemenpoort waar 40 senioren appartementen worden gerealiseerd inclusief 6 sociale huur appartementen.

Maar ook op de Weebosch waar weer hard gewerkt wordt aan een uitbreiding van de wijk de Kappelledries: vrije sector, huur- en koopwoningen worden hier gerealiseerd. Ook op het Loo, op het voormalig terrein van de Bernardusschool, worden woningen gerealiseerd. Hier worden nieuwe woonconcepten ontwikkeld; denk hierbij aan micro woningen die voor starters ideaal zijn in verband met hun gunstige prijsklasse. Ook in Westerhoven, plan St. Servatius en het onlangs goedgekeurde plan Achter de Sleutel in Riethoven behoren tot de bouwlocaties.

Maar ook het beter benutten van onze bestaande woningen in Bergeijk heeft onze aandacht gehad, en heeft geleid tot vijf nieuwe mogelijkheden bij en in bestaande woningen in onze gemeente, denk hierbij aan:

-Tijdelijk wonen in bijgebouwen.

-Kamergewijze verhuur.

-Sloop van oude grote woning vervangen door meerder kleine woningen.

-woningsplitsing van bestaande woningen.

-Inwoning of gezamenlijke woning met meerdere huishoudens.

In de aankomende tijd staan er nog volop bouwplannen op de rol die de komende periode in de commissies en in de raad zullen worden behandeld. Ook daar zullen wij als CDA blijven pleiten voor het bouwen voor starters, senioren en sociale huurwoningen. Het grootste plan dat er aan komt is Hooge Berkt fase 2. Hierbij moet je denken aan ca. 185 woningtypes, verdeeld over de doelgroepen. Verder op de Weebosch de Kapelledries 3, in Westerhoven diverse kleine locaties zoals Hoefzicht 3 . In Luyksgestel willen we het plan Tiliaans graag verder uitbreiden.

Tevens is Provinciale Staten ook nog een belangrijke partner voor het bouwen van woningen. Op basis van de bevolkingsopbouw bepalen zij het aantal woningen wat we mogen bouwen.

Met andere woorden we mogen niet willekeurig op elke locatie bouwen, ook niet altijd het gewenste aantal woningen bouwen wat we graag zouden willen als gemeente.

Er wordt in onze gemeente, in alle kernen gebouwd en er gaat nog meer gebouwd worden de komende jaren. Als CDA zullen we ervoor blijven zorgen dat er ook daadwerkelijk gebouwd wordt en gebouwd zal blijven worden.

Samen bouwen in alle kernen.

Peter van Hoof

CDA Bergeijk

Scroll naar boven