CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

CDA Bergeijk - Ben Groenen

Omgevingsvisie

Leven en beleven – Tussen bossen, beken en boerenland, dat is de titel van de huidige structuurvisie van de gemeente Bergeijk. De dorpsrand van Westerhoven laat zien dat deze titel 10 jaar geleden volkomen terecht gekozen is. Het Ommetje Ganzenbroek wandelend, kom je al deze aspecten tegen en meer. Want naast de samenkomst van de Keersop en de Beekloop, bosschages, lanen, weilanden en akkers zijn ook oude zandpaden en de Oude Melkfabriek evenals de visvijvers onderdeel van de route. Ook recreatie en cultuurhistorie zijn hier onderdeel van de leefomgeving.   

 

Het idee en initiatief van het ommetje komen van de dorpsraad Westerhoven en Natuurmonumenten. De realisatie was echter niet mogelijk zonder de hulp en inbreng van de gemeente Bergeijk, WIJ Westerhoven, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en Hengelsportvereniging ValentinusOok de broers Johan en Siem van Beek zijn nauw betrokken bij dit initiatief. Wat CDA Bergeijk betreft een mooi en gewaardeerd lokaal initiatief, dat bewegen en ontmoeten bevorderd.  

 

Thema’s zoals recreatie en cultuurhistorie krijgen evenals bewegen en ontmoeten in de omgevingsvisie (vervangt de structuurvisie) de aandacht. Hierin nemen we op hoe we invulling willen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling ionze gemeente. Ook thema’s zoals gezondheid (bijv. bewegen), mobiliteit en duurzaamheid zijn hiervoor bepalend en daarom onderdeel van de visie.  

 

In de kernen richt de visie zich wat CDA Bergeijk betreft onder andere op een leefbare, inclusieve en klimaatadaptieve omgeving. Een mooie woonomgeving waarin het voorzieningenniveau in alle kernen op peil blijft. De transitie van de landbouw, het opwekken van duurzame energie en vitale beken en bossen zijn enkele opgaven die ook ruimtelijk impact hebben op het buitengebied. Een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie, maar ook mogelijkheden voor bedrijvigheid en wonen dragen bij aan een vitaal buitengebied. Uiteenlopende soorten en maten van bedrijvigheid (maakindustrie en recreatie, boeren en winkeliers) hebben een plek in onze gemeente. Het is belangrijk dat alle belangen tussen wonen, werken en recreëren worden gewogen zodat een goed evenwicht tussen die belangen blijft bestaan. 

 

Komende maanden kunt u daarover meepraten in het kader van de nieuwe omgevingsvisie. Online via een wijkprikker kunt u input geven over uw directe leefomgeving. Waar liggen kansen uw leefomgeving nog aantrekkelijker te maken? Bovendien vinden ontmoetingen plaats (nadere info via website gemeente Bergeijk). Doe mee zodat het proces voor de nieuwe omgevingsvisie voortvarend gestart wordt, zodat we met een brede input aan de slag kunnen. Ook als CDA Bergeijk zullen wij het veld in gaan, zoals afgelopen week in Westerhoven. Samen met u de kwaliteiten bepalen die we willen behouden en nadenken over de mogelijkheden Bergeijk voor de toekomst nog veiliger, mooier en leefbaarder te maken. Het Ommetje Ganzenbroek met beken, bossen en boerenland kunnen we u alvast van harte aanbevelen 

 

 

Ben Groenen 

CDA Bergeijk 

 

Scroll naar boven