CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Nieuwe commissievoorzitters

Afgelopen maand hebben onze raadsleden Peter van Hoof en Bjorn Aarts hun debuut gemaakt als voorzitter bij de raadscommissievergaderingen omtrent Maatschappelijke Zaken, Grondgebied Zaken en Algemeen Bestuurlijke Zaken. Dit nadat zij in de Raadsvergadering van april door de volledige Gemeenteraad hiervoor zijn benoemd en het vertrouwen hebben gekregen.

In de commissies worden als voorbereiding op de Raadsvergadering de zaken die de eerstvolgende Raadsvergadering op de agenda staan inhoudelijk en technisch besproken. Op deze manier heeft iedere fractie de mogelijkheid om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Raadsvergadering. Het is aan de voorzitter om deze vergadering zo soepel mogelijk en vlot te laten verlopen. De voorzitter is op het moment van de commissievergadering onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze rol volledig draait om het voorzitten van de vergadering en dat zij niet inhoudelijk met de commissieleden in gesprek gaan.

Peter van Hoof is de voorzitter geworden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. In deze commissie worden onderwerpen als financiën, veiligheid en verbonden partijen (denk hierbij bijvoorbeeld aan de GGD en de Veiligheidsregio) besproken.

Voor de commissies Maatschappelijke Zaken en Grondgebied Zaken is Bjorn Aarts voorzitter geworden. In de commissie Maatschappelijke Zaken worden met name zaken besproken die te maken hebben met het sociaal domein, onderwijs en sport. Bij de commissie Grondgebied Zaken gaat het veelal over bestemmingsplanwijzigingen, milieu en duurzaamheid.

Inmiddels zitten de eerste commissievergaderingen met de nieuwe voorzitters erop. Als CDA Bergeijk zijn wij enorm trots dat deze taak door zowel Peter als Bjorn op een goede manier is opgepakt. We wensen hen de komende jaren veel succes met het invullen van deze nieuwe rol.

CDA Bergeijk

 

Scroll naar boven