CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

Mooie toekomst voor de Kattendans

Komende maand staat de verbouwing van de Kattendans op de agenda van de raadsvergadering. Tijdens een presentatie zijn de plannen voor deze verbouwing onlangs toegelicht aan de raads- en commissieleden.

Als CDA hebben we altijd uitgedragen dat behoud van de Kattendans met gemeenschapshuisfunctie en theater het uitgangspunt moest zijn. Voor CDA Bergeijk zijn voorzieningen zoals een gemeenschapshuis in alle kernen erg belangrijk. Het gemeenschapshuis draagt in belangrijke mate bij aan de samenleving in de kern. Het biedt een centrale plek aan diverse verenigingen en het is een plek waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. Het theater is in Bergeijk een mooie en belangrijke verrijking van onze culturele voorzieningen. Wij zijn als CDA Bergeijk dan ook heel blij dat dit als uitgangspunt is meegenomen in de verbouwingsplannen zoals deze zijn gepresenteerd en dat beiden functies nog beter vorm krijgen.

De huidige Kattendans is ruim 25 jaar geleden geopend. In al die jaren is het aantal bezoekers en gebruikers gegroeid. Zowel door deze groei als de bouwkundige staat is de Kattendans toe aan een grondige renovatie. Daar wordt al geruime tijd over gepraat, nu zijn de plannen in een vergevorderd stadium.

Naar ons idee ligt er een aansprekend plan waarmee we een prachtige voorziening voor onze gemeente weten te behouden en nog beter op de kaart weten te zetten. Graag lichten we al een tipje van de sluier op en gaan we hier komende maand met u over in gesprek. De Kattendans is op de eerste plaats het gemeenschapshuis van het Hof. Uiteenlopende verenigingen vinden er een vertrouwde stek. De Kattendans wordt bij de renovatie uitgebreid om de verenigingen voldoende ruimte te bieden. Een bewegingszaal en een zaal waar (muziek)verenigingen kunnen oefenen en kleinschalig kunnen optreden vergroten de mogelijkheden van de Kattendans. We hebben gesproken met verenigingen die veel gebruik maken van de Kattendans en zijn betrokken bij het ontwerpproces. Zij zijn te spreken over de plannen. Er zijn altijd wensen, maar binnen de financiële kaders is invulling gegeven aan hun behoeftes en biedt de nieuwe Kattendans hun veel mogelijkheden. Uiteraard kunnen de verenigingen ook gebruik blijven maken van de theaterzaal. Het theater is voor Bergeijk en de omgeving belangrijk. Dit laatste blijkt ook uit de regionale subsidie van € 650.000,- die het college heeft binnengehaald voor de theatervoorzieningen. Door de geplande verbouwing is de Kattendans weer bij de tijd. Hiermee blijft de Kattendans een culturele voorziening van niveau. Een zeer waardevolle voorziening wat CDA Bergeijk betreft.

Daarnaast vinden energiebesparende en -opwekkende maatregelen plaats in combinatie met een verbetering van het binnenklimaat. Materialen zoals muziekinstallaties worden hergebruikt. Ook aan het duurzaamheidsaspect is dus naar onze tevredenheid gedacht.

We gaan de plannen komende weken verder bekijken en gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt een link naar de plannen op de gemeentelijke website vinden en op onze facebookpagina. Laat ons weten wat u van de plannen vindt via deze pagina of een persoonlijk bericht.

CDA Bergeijk
Ben Groenen.

Scroll naar boven