CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Droogte… Hitte… Wateroverlast…

Zoals we weten is het klimaat aan het veranderen. We hebben te maken met wateroverlast doordat er meer neerslag valt en deze buien veel heviger zijn. In juni zorgde flinke buien bijvoorbeeld voor overlast op ’t Hof. Ook hebben te maken met hitte door hoge temperaturen en langere en intense hittegolven en droogte door die langer aanhoudende periodes zonder neerslag. Als gemeente willen we overlast als gevolg van deze extremen zoveel mogelijk beperken. Vandaar dat er komende raadsvergadering een nieuwe strategie wordt voorgesteld, waarin staat hoe we dit in de gemeente Bergeijk de komende jaren gaan aanpakken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Bergeijk al het een en ander weten te realiseren als het gaat om klimaatadaptatie. Een voorbeeld is de bloemenwijk in Bergeijk, waar nieuwe gescheiden riolering is aangelegd, en direct de gehele openbare ruimte met ruimte voor waterberging en spelen is heringericht. Zo ook recent in Westerhoven in de Hoeverstraat. Maar ook het combineren van functies in de buitenruimte is een manier waarop gekeken kan worden. Dit kunnen groene parkeerplaatsen zijn, of speeltuintjes die ook kunnen dienen als wateropvang bij hevige regenbuien. Wij vinden het belangrijk dat de inrichting van de buitenruimte klimaatadaptief is en daarnaast veilig en aantrekkelijk is en ruimte biedt om te spelen, sporten en ontmoeten.

Maar niet alleen de gemeente Bergeijk kan en moet iets doen, ook u als inwoner van de gemeente Bergeijk kan bijdragen aan het verbeteren van de klimaatadaptatie. Denk hierbij aan het vergroenen van je tuin, het opbergen van water in je eigen tuin, groene daken realiseren op je woning of een bijgebouw in je tuin. Bij herinrichtingsprojecten worden bewoners meegenomen in het zelf afkoppelen van hun regenwaterafvoer. Dit is wat CDA Bergeijk betreft een rol die de gemeente past richting bewoners voor hun eigen terrein, informeren en stimuleren. Dit laatste door afkoppelen in deze projecten financieel te ondersteunen. Hele wijken maken we zo klaar voor de hevige regenval waar we soms mee te maken krijgen.

Heeft u ideeën op welke manier we de buitenruimte samen klimaatadaptiever kunnen inrichten of wat de gemeente Bergeijk nog kan doen. Neem dan vooral contact met ons op!

Bjorn Aarts

CDA Bergeijk

 

Scroll naar boven