CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Inburgeren in Bergeijk is meedoen in Bergeijk!

Het inburgeringsbeleid van de afgelopen jaren draagt onvoldoende bij aan een goede integratie van nieuwkomers. Zelfredzaamheid en meedoen in een land waar je de taal nog niet spreekt en de cultuur onvoldoende kent is voor veel mensen lastig. Gelukkig is er verandering op komst. Vanaf januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van start en ligt de regierol bij de gemeenten.     

Waarom is nieuw inburgeringsbeleid zo belangrijk? 

Momenteel is het aan de nieuwkomer zelf om te bepalen op welke wijze hij/zij wil inburgeren en participeren. Een hele uitdaging in een land waar je de taal en de cultuur niet kent. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook de nieuwkomers in onze gemeente. Een bezoek aan de huisarts kan dan al behoorlijk lastig zijn, laat staan de zoektocht naar betaald werk. Zonder een goed plan en iemand die je op weg helpt is het erg moeilijk.  

Meedoen 

In de nieuwe wet inburgering komt de regierol bij de gemeente te liggen. Waarbij de nadruk veel meer komt te liggen op meedoen. In Bergeijk werken we hierbij samen met de andere Kempengemeenten. Hiermee kunnen we de kennis en expertise die we in de Kempen hebben beter inzetten (Bergeijk telde in 2020 11 inburgeringsplichtigen DUO: cijfers over inburgeren)   

De nadruk komt meer te liggen op meedoen. Taal leer je zo snel mogelijk kennen als je het ook in je dagelijks leven direct moet inzetten. Door een eerste intake kan een passend begeleidingstraject rondom taal, cultuur en arbeid in gezet worden. In de Kempen hebben we hiervoor al veel kennis in huis bij Kempenplus. 

Samen 

In Bergeijk is de Stichting vluchtelingen werk actief. Zij begeleiden de nieuwe inwoners samen met vrijwilligers om hun nieuwe leven in Bergeijk vorm te kunnen geven. Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat we hier met z’n allen een actieve rol in vervullen. Dat kan door mensen te betrekken bij de activiteiten in het dorp. Door te kijken of ze een rol kunnen en willen vervullen bij een plaatselijke (sport) vereniging of door gewoon eens een praatje met ze te maken.  

Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt! 

CDA Bergeijk  

Lindy Wijnen 

Scroll naar boven