CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Huisvesting Vestia en duurzame sociale woningbouw

Bergeijk moet voor iedereen een mooie gemeente zijn om te wonen. Om dit te borgen hebben we vorige maand een nieuw huisvestingsprogramma vastgesteld. Daarmee zijn helaas nog niet alle actuele zorgen rondom de sociale huurwoningen in Bergeijk weggenomen. 

In onze gemeente zijn bijna 450 sociale huurwoningen eigendom van woningcorporatie Vestia. Helaas hebben wij moeten constateren dat de laatste jaren de zorg voor deze woningen te wensen overliet terwijl de huren bleven stijgen. Dit resulteerde inmiddels in uiteenlopende problemen bij de huurders. 

Als CDA Bergeijk hebben we hier diverse keren aandacht voor gevraagd, zowel bij statenleden in de provincie als leden van de 2e kamer. Vorige week bereikte ons het positieve nieuws dat er door alle betrokkenen een intentieverklaring is getekend. Hierin is afgesproken dat zij zich gaan inzetten voor een overname in maart 2021 van alle Bergeijkse Vestia woningen door Woningbelang. 

Dat is niet enkel een afspraak tussen deze woningcorporaties. Ook het ministerie, de provincie en onze gemeente hebben hierin afspraken vastgelegd. De afspraken reiken verder dan de woningen van Vestia. Doel is om tot voldoende, duurzame sociale huurwoningen binnen onze gemeente te komen. Hierbij zet Bergeijk zich samen met de provincie in voor het bouwen van voldoende sociale huurwoningen op nieuwe locaties. Tevens onderzoeken ze samen de mogelijkheden voor een duurzaamheidsfonds, zodat (bestaande) sociale huurwoningen kunnen verduurzamen.  

Afgelopen najaar heeft CDA Bergeijk al uitgesproken dat we (financiële) middelen beschikbaar willen stellen om tot een oplossing te komen. Daarbij hebben wij duurzaamheidsmaatregel als goede mogelijkheid benoemd. Dit omdat het ook andere gemeentelijke doelstellingen ondersteund en de huurders hier eveneens profijt van hebben. We zijn daarom blij dat hier met deze intentieverklaring op ingezet wordt.  

Met Erik Ronnes, tot voor kort tweede kamerlid en nieuwe gedeputeerde voor wonen in Brabant, hebben we hier meermaals over gesproken. Hij kent de problematiek goed en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij in zijn nieuwe rol, graag wil bijdragen aan een oplossing. Wij blijven hierover met hem in gesprek.  

Hoewel het hier om een intentieverklaring gaat en dit dus nog geen garantie biedt, zijn wij zeer positief over deze ontwikkelingen en toezeggingen. Wij dragen als gemeente graag bij aan de oplossing, zodat huurders daadwerkelijk resultaten gaan zien waardoor prijs en kwaliteit van de woningen weer in balans zijn. 

We blijven het volgen en ons hiervoor inzetten. 

Ben groenen, 

CDA Bergeijk 

Scroll naar boven