Het eerste asfalt voor fietspad Broekhoven is aangelegd! - CDA Bergeijk

CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Het eerste asfalt voor fietspad Broekhoven is aangelegd!

Zoals u allen niet is ontgaan heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk ingestemd met de aanleg van het vrij liggende fietspad naast de Broekhovenseweg. Aangezien we, zoals afgelopen zaterdag 2 oktober mogelijk was gemaakt, de N69 niet als fietspad kunnen gaan gebruiken in de toekomst, moest er naar een andere oplossing gezocht worden om het stedelijk gebied veilig en snel te kunnen bereiken en vice versa. Dit fietspad is weer een schakel in deze snelfietsverbinding tussen Bergeijk en Eindhoven.  

Het fietspad wordt nog niet in zijn geheel aangelegd, doordat nog een wijziging van het bestemmingsplan plaats vindt. Het is namelijk zo dat de laatste paar honderd meter de weg verlegd dient te worden, om de inpassing te laten plaatsvinden. Deze wijziging zorgt ervoor dat een oversteek ter hoogte van de Zevenfonteinen niet nodig is, zoals opgenomen in eerdere plannen. De weg schuift nu op in noordelijke richting, zodat de situering van het fietspad over de gehele route aan de zuidzijde plaats  vindt. Het laatste gedeelte wordt naar verwachting een half jaar later uitgevoerd.  

Onze fractie van het CDA Bergeijk is verheugd dat ons college door middel van een cofinanciering N69 deze ontwikkeling aan ons heeft voor kunnen leggen. Dit zal overigens niet het enige fietspad zijn dat door middel van cofinanciering zal worden verwezenlijkt. Het fietspad tussen Riethoven en Westerhoven, waar ook zeer binnenkort de werkzaamheden starten, komt voort uit de cofinanciering N69. Dit allen maakt deel uit van de fietsambitie, die wij als fractie van het CDA hoog in het vaandel hebben staan. Ook het fietspad Luyksgestel – Weebosch dat binnenkort gerealiseerd wordt, maakt onderdeel uit van deze ambitie. Veilig fietsen is namelijk niet alleen goed voor het milieu. Het draagt ook nog eens bij aan een betere gezondheid en aan onze recreatieve gemeente waarvan al onze inwoners profiteren.  

CDA Raadslid 

Gerbert van der Mierden 

Scroll naar boven