CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Fietspaden Riethoven

Fietspaden Riethoven

Als CDA staat het belang van goede fietsverbindingen tussen alle kernen hoog in het vaandel.

Afgelopen week is de fietsbrug over de nieuwe N69 in Riethoven in gebruik genomen, een mooie vrij liggend  fietspad. De oversteek voor het verkeer is hier zo aangelegd dat het landbouwverkeer er prima overheen kan en dat het sluipverkeer ontmoedigd wordt doordat er maar één voertuig tegelijk de N69 kan passeren via de brug.

Dit is niet het enige fietspad wat de afgelopen periode is gerealiseerd, ook langs de Bisschop Rijthoviusdreef is een vrij liggend fietspad aangelegd.

In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven ons hard te maken voor een goede fietsverbinding tussen de kernen Westerhoven en Riethoven. We zijn dan ook verheugd om u te kunnen melden dat er in het najaar van 2021 gestart zal worden met de werkzaamheden voor dit vrij liggende fietspad.

Naast deze fietspaden zijn we als CDA tevens groot voorstander van een snelfietsverbinding met het stedelijk gebied.  Met deze snelfietsverbinding willen we onze gemeente verbinden met het stedelijk gebied, momenteel zijn we bezig om hier een goed passende oplossing voor te vinden.

Op dit moment ligt er nog een vraagstuk over de verkeersbewegingen op de Hobbel in combinatie met het ongewenste gedrag van de verkeersdeelnemers. Afgelopen donderdag zijn raads- en commissieleden hier middels een informatieavond over bijgepraat. Ons inziens past dit vraagstuk prima in één totaaloplossing waar fietsers, weggebruikers en omwonende zich in kunnen vinden.

En als laatste zal er ook nog een fietspad worden aangelegd tussen Riethoven en Steensel. Dit is ook een wens vanuit de gemeente Eersel dus dit fietspad zal niet ophouden bij de Run maar worden doorgetrokken tot de kom van Steensel.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande en/of opmerkingen verneem ik dat graag van u. Aarzel dan ook niet om mij een mailtje te sturen of om mij even te bellen.

 

Gerbert van der Mierden

CDA Raadslid
info@cdabergeijk.nl
06-55810043

Scroll naar boven