CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Juiste en eerlijke informatie

Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat onze inwoners open, eerlijk en juist geïnformeerd worden over onze standpunten als partij, maar ook over ons handelen in de raadszaal. Hoewel wij als CDA Bergeijk normaliter niet via deze weg reageren op artikelen van anderen partijen, menen wij nu toch  deze reactie te moeten plaatsen. Afgelopen week heeft u in de Eyckelbergh een artikel kunnen lezen vanuit de LPB en GL/PvdA: “extra giften bijstand”. 

Dit artikel geeft een onjuist beeld van het debat. Ons worden uitspraken toegedicht die niet gedaan zijn en standpunten toebedeeld die wij niet ingenomen hebben. Op basis daarvan zijn onjuiste en onterechte conclusies getrokken, die in het betreffende artikel als waarheid aan u verkondigd worden. Als CDA Bergeijk, distantiëren wij ons van deze werkwijze (over andere politieke partijen onjuiste informatie verspreiden). Een reactie op een artikel van een andere partij is wat ons betreft dan ook éénmalig. We informeren u graag over onze eigen standpunten. Daarnaast gaan we graag respectvol met elkaar en de andere politieke partijen om. 

Wat is ons standpunt dan wel? 

Allereerst vinden wij het als CDA Bergeijk, belangrijk dat  al onze inwoners indien nodig de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarover hebben we ons ook nadrukkelijk uitgesproken tijdens het debat. (wat u terug kunt kijken via deze (link: https://gemeentebergeijk.bestuurlijkeinformatie.nl )  

Het enige argument dat in het artikel wordt aangehaald waarom wij als fractie tegen zouden stemmen: “het afwijken van beleid in de Kempen” is door onze CDA Bergeijk fractie in het debat niet gebruikt. Bergeijk is en blijft een zelfstandige gemeente, we maken eigen afwegingen, daarover gaan we in de Kempen graag in gesprek. 

Mensen hebben recht op bijstand in situaties waarin ze het zelf even niet redden. Naast die bijstand vanuit de gemeente krijgen de mensen via hun eigen netwerk soms giften, om het in een moeilijke tijd financieel iets beter te hebben. Dit ondersteunen wij als CDA Bergeijk van harte. 

Wij hebben om 2 redenen tegen de motie gestemd: 

  1. omdat de werkwijze die onze consulenten in de begeleiding van mensen nu hanteren al aan deze motie tegemoet komt. Wij hebben geen aanwijzingen dat de huidige werkwijze in onze gemeente niet goed zou functioneren. Gemeentelijke ambtenaren (consulenten) beoordelen/controleren vanuit hun professie hoeveel giften passend zijn naast de ontvangen uitkering vanuit de gemeente. Dit is altijd maatwerk. Het komt veelvuldig voor dat inwoners giften ontvangen naast hun uitkering wat passend wordt geacht door de consulenten, omdat ze het gewoon even nodig hebben. Als CDA Bergeijk hebben wij vertrouwen in de kwaliteit van de professionals. We zijn blij te weten dat inwoners in onze gemeente de extra aandacht krijgen die ze behoeven, daar staan we voor. Daarmee wordt maatwerk geboden, daarmee doen we recht aan iedere individuele situatie. 
  1. Omdat deze zelfde motie afgelopen jaar al is aangenomen door de 2e kamer. We zijn dus nu in afwachting van de uitwerking daarvan. We voeren wijzigingen die daaruit voort komen graag in één keer door, zodat dat niet twee keer tot wijzigingen en mogelijke onduidelijkheid leidt.  

 Samen bouwen we verder aan onze mooie, eerlijke en sociale gemeente. 

Namens CDA Bergeijk, 

Lindy Wijnen 

 

Scroll naar boven