CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

CDA Bergeijk - De Kattendans, waar iedereen welkom is

De Kattendans, waar iedereen welkom is!

Afgelopen maand hebben we ons verdiept in het ontwerp voor de vernieuwde Kattendans. Als CDA Bergeijk zijn we enthousiast over de plannen. In de raadsvergadering van maart hebben we dat ook uitgesproken.

Velen van ons zijn opgegroeid met de Kattendans; je kwam er omdat je lid was van een vereniging of club of aan de hand van je ouders om samen naar een echt theater te gaan, magisch! Wie heeft er zelf als kind of later niet op het podium gestaan, of zijn/haar eigen kind of ouder zien optreden. Hoe bijzonder is dat, dat dit in je eigen dorp kan, dat we op deze  manier mogen kennis maken met het verenigingsleven en het theater.

Als CDA hebben we altijd uitgedragen dat behoud van de Kattendans met gemeenschapshuisfunctie en theater het uitgangspunt moest zijn. Wij staan als CDA dan ook nog steeds achter het programma van uitgangspunten zoals we dat als gehele raad in oktober 2019 hebben vastgesteld. Hiermee gaven we het college een heldere opdracht mee met duidelijke kaders. Het voorstel wat we tijdens de raadsvergadering besproken hebben voldoet aan de door de gehele raad vastgestelde uitgangspunten en kaders.

Voor CDA Bergeijk zijn voorzieningen zoals een gemeenschapshuis in alle kernen erg belangrijk. De Kattendans vervult deze functie voor kern ’t Hof. Het gemeenschapshuis draagt in belangrijke mate bij aan de samenleving in de kern, de grootste kern van onze gemeente. Het biedt een centrale plek aan vele verenigingen; de KBO, de harmonie, muziekverenigingen, de carnavalsverenigingen, diverse koren, en dan vergeet ik er vast nog een paar. Het is een plek waar mensen samenkomen…..

Het theater de Kattendans is voor Bergeijk een mooie en belangrijke voorziening; op de eerste plaats voor onze Local Heroes, zij kunnen op deze mooie plek in Bergeijk terecht voor hun voorstellingen/optredens waar de mogelijkheden in de andere gemeenschapshuizen hiervoor niet toereikend zijn. De multifunctionaliteit van de diverse ruimtes maken dat beiden functies van de Kattendans zich hiermee versterken.

Daarnaast is de Kattendans als theater een verrijking van onze culturele voorziening en een Cultureel Centrum met regionale betekenis. Bergeijk onderscheidt zich al jaren op dit terrein!  Wat het CDA betreft, mag Bergeijk zich als onderdeel van de Brainport regio hiermee nog meer op de kaart zetten. De Kattendans draagt immers samen met vele ontwikkelingen (Herontwikkeling centrum, centrumvisie, horeca boulevard, Ploeg, Ploegpark, Beukenhof, Teutenhuis, enz ) bij aan de centrumfunctie, leefbaarheid en toeristische aantrekkingskracht van ons centrum. Waarmee we een aantrekkelijke gemeente blijven voor toeristen maar bovenal voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Al jaren hebben we het in onze raadzaal over deze belangrijke voorziening in onze gemeente, een teken dat we het met z’n allen heel serieus nemen. In oktober 2019  hebben we met de gehele raad unaniem besloten het college de opdracht te geven om dit programma van uitgangspunten uit te werken met een richtbedrag van 8.3 mln. Toen is ook al besloten om deze kosten mee te nemen in de meerjarenbegroting.

Ook wij zijn niet doof voor de kritische geluiden in deze raadszaal en in het dorp. Het is een flinke investering zeker in deze bijzondere tijden. Echter zijn wij, als CDA, van mening dat je juist in deze tijden lokaal moet investeren in de leefbaarheid in onze kernen en voor de toekomstbestendigheid van goede voorzieningen in onze gemeente nu zorg moet dragen. Dat doen we door middel van maatwerk. Voor ons is duidelijk dat deze investering in de Kattendans nu nodig is voor een levendig en toekomstbestendig Gemeenschapshuis voor de Kern ’t Hof en voor een duurzaam en eigentijds Theater voor onze gehele gemeente en regio. Als CDA zijn wij van mening dat de Kattendans een voorziening moet zijn voor al onze inwoners. Iedereen verdient de kans om kennis te maken met deze mooie culturele voorziening in onze gemeente. Wij hebben daarom tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag een voorstel ingediend waarmee ook onze inwoners, zonder eigen financiële middelen, de kans geboden wordt om van deze voorziening gebruik te maken, dit voorstel is aangenomen en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

De Kattendans heeft zijn meerwaarde voor Bergeijk ruimschoots bewezen. Dit willen we behouden in alle geuren en kleuren die het voor onze inwoners biedt. Zodat we met z’n allen kunnen blijven genieten van de Magie van deze bijzondere voorziening.

Nu het ontwerp door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de voorbereiding van de verbouwing verder. Komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, vergunningen aangevraagd en een aannemer gezocht. De verbouwing zou na de zomer kunnen starten, zodat de Kattendans een jaar later in een nieuwe jas weer open kan. We blijven deze stappen volgen en kijken ernaar uit, samen met u, de vernieuwde Kattendans binnen te stappen. 

Scroll naar boven