CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

De basisschool blijft in iedere kern!

De afgelopen jaren hebben we ons sterk gemaakt voor het behoud van het basisonderwijs in iedere kern van onze gemeente. In 2019 is aan alle betrokken partijen (onderwijs, kinderopvang en de zorg) gevraagd plannen voor kindcentra in iedere kern uit te werken. In een kindcentrum vinden kinderen van 0 tot 13 een fijne plek vinden met onderwijs, opvang en zo nodig zorg. We vinden het belangrijk dat deze visie en samenwerking op alle scholen in onze kernen vorm krijgt, de manier waarop kan per school anders worden ingevuld.

Investeren in onderwijs is voor CDA Bergeijk niet enkel het bouwen of verbouwen van een schoolgebouw. Het is oog hebben voor de lange termijn, voor de ontwikkeling van kinderen en de impact die het heeft wanneer zij niet meer in hun vertrouwde omgeving naar school kunnen. En voor de functie van de basisschool als belangrijke voorziening in leefbare kernen. 

Als CDA Bergeijk vinden we het daarom belangrijk dat ieder kind in zijn directe omgeving naar school kan. Het helpt het kind om zijn/haar weg naar zelfstandigheid in een bekende en vertrouwde omgeving vorm te geven. Een goede samenwerking tussen organisaties die opvang, onderwijs en zo nodig zorg verzorgen helpen kinderen, ouders en andere betrokkenen daarbij om die ontwikkeling samen vorm te geven.

Afgelopen raadsvergadering hebben we dan ook ingestemd met de plannen waarin deze samenwerking verder vorm krijgt. Daar hangen de plannen voor goede huisvesting nauw mee samen. De komende jaren blijven we dan ook volop investeren in het onderwijs in al onze kernen, ook op de Weebosch! Zowel in de samenwerking tussen alle partijen die nog verder vorm moet krijgen, als in de gebouwen, want ook dat moet op orde zijn. Daarom gaan we wat CDA Bergeijk betreft snel aan de slag. Samen bouwen we verder!

Namens CDA Bergeijk
Lindy Wijnen

 

Scroll naar boven