CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Dag van de dorpsondersteuner

Op vrijdag 1 oktober is het de dag van de dorpsondersteuner.

In al onze kernen zetten dorpsondersteuners en vrijwilligers zich in om het welzijn en de leefomgeving in de eigen kern op peil te houden en te verbeteren. Onze dorpsondersteuners zetten zich volop in om de leefbaarheid te optimaliseren.

 

De dorpsondersteuners zijn geselecteerd op hun (zorg)achtergrond en zijn allemaal in grote mate betrokken bij hun dorpskern. Zij bewegen als ‘spin in het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg en zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp- en zorginstanties. De dorpsondersteuner zet zich in om ervoor te zorgen dat onze inwoners op een goede en aangename manier zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 

Inwoners kunnen bij de dorpsondersteuner terecht voor uiteenlopende zaken, of het nu gaat om de zorg voor een huisgenoot die te veel wordt of omdat uw deurbel stuk is, in veel gevallen is de oplossing een vrijwilliger en soms is het hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Dorpsondersteuners regelen informele zorg en brengen eenzame inwoners en vrijwilligers bij elkaar.Zij leggen verbindingen tussen sociaal en medisch domein, en staan inwoners bij in hun relaties met zorgorganisaties en overheid en voor de versterking van het verenigingsleven en sociale activiteiten.

De dorpsondersteuner is laagdrempelig en makkelijker bereikbaar voor mensen met een zorg- of sociale vraag.De Dorpsondersteuner is de verbindende schakel tussen en werkt nauw samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en professionals op diverse gebieden. Signaleert, initieert en stimuleer initiatieven vanuit het dorp en organiseert hiervoor bijbehorende activiteiten.

Door inzet van de dorpsondersteuner kunnen de zorgkosten verlagen en de werkdruk van bijvoorbeeld de huisarts afnemen. Dit komt met name omdat de dorpsondersteuner vraag en aanbod naar informele en formele zorg aan elkaar koppelt. Tevens zijn er aanwijzingen dat vroegtijdige inzet van vrijwilligers hogere kosten op langere termijn kan voorkomen.

 

De dorpsondersteuners hebben een netwerk om zich heen met naast de professionele organisaties ook veel initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zij zijn daarom de aangewezen persoon om partijen met elkaar in contact te brengen en het aanbod van lokale zorg te belichten. Daarnaast sporen zij hun inwoners aan vooral ook zelf na te denken over het vergroten van de leefbaarheid in de kern en hieraan mee te werken. Hopelijk bellen mensen elkaar eerder als er iets is en ontstaat zo meer gemeenschapszin. Wanneer u als inwoner van Bergeijk een vraag heeft voor de dorpsondersteuner in uw kern, dan kunt u deze rechtstreeks benaderen. Hun gegevens kunt u vinden op de website van de Gemeente Bergeijk.

 

Als CDA Bergeijk zijn we trots op onze dorpsondersteuners, zij dragen samen met de vele vrijwilligers in de kernen bij aan de leefbaarheid in onze dorpen. 1 oktober, de dag van de dorpsondersteuner, een mooie dag om daar samen bij stil te staan.

 

Samen bouwen we aan de leefbaarheid in onze kernen.

 

Elly van Montfort

CDA Bergeijk

Scroll naar boven