Bouwen in Bergeijk - CDA Bergeijk

CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Bouwen in Bergeijk

We horen het overal om ons heen, er zijn te weinig huizen, er moet meer gebouwd worden, de woningen zijn voor starters niet meer te betalen. Die geluiden horen we niet alleen landelijk, maar ook binnen Bergeijk. Als gemeente staan we dan ook voor de uitdaging om de komende jaren voldoende woningen te bouwen. Een uitdaging die we graag aangaan.  

Als CDA Bergeijk vinden we dat er in alle kernen gebouwd moet worden, vooral voor doelgroepen die moeite hebben met het vinden van een passende eigen woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Door voor ouderen te bouwen ontstaat ook weer doorstroom in de bestaande woningen. Voor starters is het tevens belangrijk dat we ook oog hebben voor nieuwe vormen van bouwen. Denk hierbij aan 1 persoonswoningen of woningen die ook op lange termijn een starterswoning blijven. Initiatiefnemers moeten diverse stappen doorlopen om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Niet enkel de gemeente bepaald waar, wat en hoeveel gebouwd mag worden, ook de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Naast uitbreidingslocaties waar nieuwbouw is toegestaan, bepalen zij ook hoeveel nieuwe woningen we in Bergeijk mogen bouwen. Met 670 woningen de komende 10 jaar is eindeloos bouwen dus niet mogelijk. Omdat de vraag groot is zetten we komende jaren in op de bouw van circa 100 woningen per jaar en is bouw voor doelgroepen essentieel. 

Als CDA zijn we dan ook erg blij te zien dat deze inspanningen steeds meer vorm krijgen in onze kernen, denk hierbij aan Tilliaans in Luyksgestel, de verschillende projecten op ’t Loo, achter de Sleutel in Riethoven, Servatius in Westerhoven. Afgelopen week is bovendien begonnen met de bouw van nieuwe woningen op de Weebosch. Ook de kern ’t Hof heeft onze volle aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Dus ook al is de eerste schop nog niet in de grond gegaan, er wordt binnen onze gemeente volop ingezet op nieuwbouwprojecten in al onze kernen. 

Als CDA vinden we bouwen voor doelgroepen in alle kernen van groot belang om de leefbaarheid in onze kernen voor nu en de toekomst te garanderen. Daarom is het zo mooi dat op de Weebosch nu gestart is. Deze woningen zijn allemaal al verkocht waardoor we ook weer verder kunnen kijken naar de toekomst om dit plan verder te ontwikkelen en uit te breiden. 

Samen blijven we bouwen voor de leefbaarheid van Bergeijk. 

Peter van Hoof 

Scroll naar boven