CDA Bergeijk - Nieuws en actualiteiten

Begroting en Be-energie

Afgelopen week bespraken we tijdens de raadsvergadering de begroting. Tijdens deze vergadering bespraken we de financiële situatie van de gemeente Bergeijk en welke plannen we komend jaar willen gaan uitvoeren met deze financiële middelen.

Als CDA Bergeijk zijn we er trots op dat het “huishoudboekje” van onze gemeente zo goed op orde is. Dankzij een goed en weloverwogen beleid hebben we het afgelopen jaar veel kunnen investeren in onze wegen, fietspaden, Kattendans, zorg en de led-verlichting bij de sportclubs. En ook voor komend jaar kunnen we blijven investeren in de dingen die we als gemeente belangrijk vinden zoals de zorg, de fietspaden en onze schoolgebouwen.

Tijdens deze vergadering werd ook de huidige situatie rondom de stijgende energiekosten besproken en de zorgen die we hierover delen voor onze inwoners. Als gehele raad vinden we het belangrijk dat onze inwoners in Bergeijk het goed hebben en mensen niet in de kou komen te zitten. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er hard gewerkt wordt aan de aanvragen voor de energietoeslag en dat daarnaast mensen die hierdoor grote problemen ervaren aan kunnen kloppen bij de afdeling maatschappelijke dienstverlening. Samen met hen wordt er bekeken of en op welke manier u wellicht ondersteuning kunt krijgen.

We hebben als gehele raad het college gevraagd om een plan uit te werken waarmee we zowel op korte als op langere termijn mensen kunnen helpen met het besparen van energiekosten. Met op langere termijn bedoelen we het versneld isoleren van de sociale huurwoningen (deze huizen zijn vaak het slechtst geïsoleerd) Daarnaast vinden we het belangrijk dat in ieder geval ouderen en minima hulp en voorlichting krijgen over de mogelijkheden om je huis te isoleren en energie te besparen.

Komende maand staat de raadsvergadering in het teken van Be-energie, hoe gaan we als gemeente de komende jaren zoveel mogelijk energie besparen en hoe stimuleren we onze inwoners en ondernemers om hieraan mee te doen, dat bespreken we aan het einde van de maand.

Misschien heeft u daar ook wel vragen over of ideeën bij die u graag met ons wilt delen. Dan bent u van harte welkom op onze openbare fractievergadering op dinsdag 15 november om 20.00 uur bij gemeenschapshuis Samen ’t Loo om hierover (of over andere onderwerpen) met ons in gesprek te gaan. Deze avond zal Tom Berendsen, euro-parlementariër namens het CDA in Brussel, ook aanwezig zijn om rondom dit onderwerp mee te praten.

Mocht u erbij willen zijn meldt u zich dan even aan door een mailtje te sturen naar: l.wijnen@bergeijk.nl

Namens CDA Bergeijk
Lindy Wijnen

Scroll naar boven